Psycholoog vs. Psychiater: Wat is het verschil?

Praktijk
Onderwijs
Kiezen voor
Afhaalmaaltijden
Overeenkomsten en verschillen
Hun titels klinken vergelijkbaar, en ze zijn beiden getraind in het diagnosticeren en behandelen van mensen met psychische aandoeningen. Toch zijn psychologen en psychiaters niet hetzelfde. Elk van deze professionals heeft een andere opleiding, training en rol in de behandeling.

Psychiaters hebben een medische graad en geavanceerde kwalificaties van de residentie en een specialisatie in de psychiatrie. Ze gebruiken praattherapie, medicijnen en andere behandelingen om mensen met psychische aandoeningen te behandelen.

Psychologen hebben een gevorderde graad, zoals een PhD of PsyD. Meestal gebruiken ze praattherapie om psychische aandoeningen te behandelen. Ze kunnen ook optreden als adviseurs samen met andere zorgverleners of studietherapie voor hele behandelingsprogramma’s.

Beide soorten zorgverleners moeten een vergunning hebben in hun gebied om te mogen oefenen. Psychiaters hebben ook een vergunning als arts.

Lees verder om meer te weten te komen over de verschillen tussen de twee en hoe u kunt beslissen welke u moet zien.

Verschillen in de praktijk

Psychiaters en psychologen gebruiken verschillende instrumenten om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen. Soms werken ze in verschillende omgevingen.

Psychiaters
Psychiaters kunnen in elk van deze instellingen werken:

privépraktijken
ziekenhuizen
psychiatrische ziekenhuizen
universitaire medische centra
verzorgingshuizen
gevangenissen
rehabilitatieprogramma’s
hospiceprogramma’s
Ze behandelen vaak mensen met een psychische aandoening die medicatie nodig heeft, zoals:

angststoornissen
aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
bipolaire stoornis
zware depressie
posttraumatische stressstoornis (PTSS)
schizofrenie
Psychiaters stellen met behulp van deze en andere psychische aandoeningen een diagnose:

psychologische testen
een-op-een-evaluaties
laboratoriumtests om fysieke oorzaken van de symptomen uit te sluiten
Als ze eenmaal een diagnose hebben gesteld, kunnen psychiaters u doorverwijzen naar een psychotherapeut voor therapie of medicijnen voorschrijven.

Sommige van de medicijnen die psychiaters voorschrijven zijn onder andere:

antidepressiva
antipsychotische geneesmiddelen
stemmingsstabilisatoren
stimulerende middelen
kalmeringsmiddelen

Na het voorschrijven van medicatie aan iemand zal een psychiater deze nauwlettend in de gaten houden voor tekenen van verbetering en eventuele bijwerkingen. Op basis van deze informatie kunnen zij wijzigingen aanbrengen in de dosering of het type medicatie.

Psychiaters kunnen ook andere soorten behandelingen voorschrijven, waaronder:

Elektroconvulsietherapie. Elektroconvulsietherapie bestaat uit het toepassen van elektrische stromen naar de hersenen. Deze behandeling is meestal gereserveerd voor gevallen van ernstige depressie die niet reageren op andere vormen van behandeling.
Lichttherapie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kunstlicht voor de behandeling van seizoensgebonden depressies, vooral op plaatsen waar weinig zonlicht is.
Bij de behandeling van kinderen beginnen de psychiaters met een uitgebreid onderzoek naar de geestelijke gezondheid. Dit helpt hen bij het evalueren van de vele componenten die ten grondslag liggen aan de geestelijke gezondheid van een kind, waaronder emotionele, cognitieve, educatieve, familiale en genetische problemen.

Een behandelplan van een psychiater voor kinderen kan hierbij betrokken zijn:

individuele, groeps- of gezinstherapie
medicatie
overleg met andere artsen of beroepsbeoefenaren op scholen, sociale instanties of maatschappelijke organisaties
Psychologen
Psychologen werken op dezelfde manier met mensen die een psychische aandoening hebben. Zij stellen een diagnose van deze aandoeningen aan de hand van interviews, enquêtes en observaties.

Een van de grote verschillen tussen deze professionals in de geestelijke gezondheidszorg is dat psychologen geen medicatie kunnen voorschrijven. Ze kunnen ook medicijnen voorschrijven als ze in het leger, de Indiase gezondheidsdienst of Guam werken.

Een psycholoog kan in dezelfde omgeving werken als een psychiater:

privépraktijken
ziekenhuizen
psychiatrische ziekenhuizen
universitaire medische centra
verzorgingshuizen
gevangenissen
rehabilitatieprogramma’s
hospiceprogramma’s

Ze behandelen vaak mensen met praattherapie. Deze behandeling bestaat uit het zitten met de therapeut en het doornemen van eventuele problemen. In een serie sessies werkt een psycholoog samen met iemand om hen te helpen hun symptomen beter te begrijpen en hoe ze deze kunnen beheersen.

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van gesprekstherapie die psychologen vaak gebruiken. Het is een benadering die zich richt op het helpen van mensen om negatieve gedachten en denkpatronen te overwinnen.

Praattherapie kan vele vormen aannemen, waaronder:

een-op-een met de therapeut
gezinstherapie
groepstherapie

Bij de behandeling van kinderen kunnen psychologen andere gebieden dan de geestelijke gezondheid beoordelen, waaronder het cognitief functioneren en de academische capaciteiten.

Ze kunnen ook vormen van therapie uitvoeren die psychiaters normaal gesproken niet doen, zoals speltherapie. Dit type therapie houdt in dat kinderen vrijuit kunnen spelen in een veilige speelkamer met weinig regels of beperkingen. Personal coach Mechelen